Flygvapnets Paradmusikkåren

(21 musiker: blåsmusiker + trumsektion)

Ensemblen som spelar traditionell marsch- och ceremonimusik uppträder bland annat vid paradmönstringar, fältandakter, kransnedläggningar och militärbegravningar.