Vill du bli militärmusiker?

Vi söker med jämna mellanrum nya musiker till musikkårerna. Av den sökande krävs finskt medborgarskap och godkänt spelprov. Av den som utnämns till tjänst krävs att personen har fullgjort sin beväringstjänstgöring eller frivillig militärtjänst för kvinnor samt uppnått minst nöjaktigt resultat i Coopertestet.

Under de kommande åren kommer vissa kapellmästartjänster att bli lediga. De som är intresserade av att jobba som militärkapellmästare ska söka till utbildningsprogrammet för kapellmästare för blåsorkester vid Sibelius-Akademin. Dessutom måste den sökande bli antagen till Militärmusikskolan.

Lediga musikertjänster hittar du på adressen: valtiolle.fi

Om du ännu inte har genomfört din beväringstjänstgöring kan du göra det vid Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår. Det lönar sig att anmäla sitt intresse för militärmusik redan vid uppbådet, men den egentliga ansökan till specialtrupperna görs först efter uppbåden.