Huvudstaben

Försvarsmaktens överkapellmästare,
Musiköverstelöjtnant
Jyrki Koskinen p. +358 (0)299 500 702
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

Intendent av Militärmusic, MuM
Marjo Riihimäki p. +358 (0)299 500 732
[email protected]

 

Puhelinvaihde 0299 800