Hoppa till innehåll

Flottans blåskvintett

Laivaston kvintetti, kuva Puolustusvoimat / Juhani Kandell

Flottans blåskvintett är ett av de verkande mindre ensemblena i Flottans musikkår, vid sidan om de två bleckblåssektionerna. Blåskvintetten uppträder huvudsakligen i festligheter och ceremonier, där elegant och underhållande musik är önskvärt. Roande musiken har ljudit t.ex. i kyrkor, museum och officersklubbar. De naturligaste föreställningarna för kvintetten är dock konserter; till konsertprogrammet hör t.ex. Danzis, Iberts och Beethovens produktion. Sankt Henriks Ekumeniska Konstkapell i Hervensalo utgör kvintettens traditionella konsertlokal.

Musiker

Sari Vaittinen, flöjt (kvintettens ledare)
Anniina Hänninen, oboe
Antti Pursiainen, klarinett
Outi Tuohiniemi, valthorn
Matti Joensuu, fagott

´