Flottans musikkår

Flottans musikkår, bild Försvarsmakten / Paavo Terva

Flottans musikkår är Marinens representativorkester och är belägen i Åbo.

Flottans musikkår, bestående av 32 musiker, styrs av chefkapellmästare Petri Junna och kapellmästare Jarkko Aaltonen. Förutom den traditionella konsertuppsättningen består musikkåren även av Flottans blåskvintett, hornkvintett och hornseptett. Flottans musikkår utbildar även beväringsmusiker, som utgör en betydelsefull roll i musikkårens olika uppsättningar. Läs mer av vår konsertkalender.

Flottans musikkåren grundades år 1919 och har verkat i nuvarande utrymmen sedan år 2013, då musikkåren flyttade till samma byggnad som Åbo konservatorium, i närheten av både Aura å och Åbo slott. Det utökade samarbetet har medfört solist- och praktikmöjligheter för husets musikstuderanden.

Musikkårens konserter ges på hemmaplan i Sigyn-salen, men även runt om i Egentliga Finland, Satakunda och Österbotten. Utöver en mångsidig konsertverksamhet gör musikkåren även uppträdanden på Marinens ceremonier och festliga evenemang.

Presidentens sommarbostad Gullranda i Nådendal och dess statliga representationstillställningar hör även till Flottans musikkårs verksamhet, liksom sommarkonserter i den vackra skärgården.

 

spotify