Hoppa till innehåll

Gardets musikkår

Gruppfoto av musiker

Gardets musikkår grundades 1819 och är den äldsta fortfarande verksamma yrkesorkestern i Finland.

Numera är Gardets musikkår med sina 42 musiker försvarsmaktens representationsmusikkår, som förutom vid försvarsmaktens egna evenemang även uppträder vid statliga evenemang såsom statsbesök och festmottagningen på självständighetsdagen som Republikens president står värd för.

Gardets musikkårs arbete till förmån för den finländska musiken kan skönjas i många sammanhang. Orkesterns mångsidiga kompetens inom olika musikgenrer har breddat publikunderlaget i många olika riktningar och framstående konstnärliga prestationer har berättigat musikkåren en plats på de största dagstidningarnas kultursidor.

Vi önskar dig varmt välkommen till våra konserter - för att lyssna på musik som passar just dig! De vårliga underhållskonserterna presenterar schlagersolister av toppklass. Sommarens parkkonserter erbjuder en möjlighet att stanna upp i vardagen och njuta av musikupplevelser tillsammans med vänner.

Tölökonserterna i Tempelplatsens kyrka lyfter fram dagens musikmakare och bjuder på uruppföranden och morgondagens klassiker. Hösten kulminerar i traditionsdagskonserten i Musikhuset, där åhörarna bjuds på musikhistoriens mest framträdande klassiker, och den stämningsfulla julkonserten i Johanneskyrkan.

Förutom i Helsingfors uppträder Gardets musikkår också i andra städer i Södra Finland, t.ex. i Lahtis, Tavastehus och Tammerfors!

Gardet

Inom krigsväsendet har livgardet en lång tradition av att fungera som regenternas livvakter. De är elittrupper vars ställning bygger på särskilt förtroende. Gardet är även en nationell representationstrupp som ger utländska besökare ett första intryck av nationens militära väsen. Finland har haft olika typer av livgardestrupper ända sedan svenska tiden. Den nuvarande länken i denna historiska kedja är Gardesjägarregementet.

´