Hoppa till innehåll

Vill du bli värnpliktsmusiker?

När du blir kallad till uppbåd ska du delta i det som vanligt. Berätta för nämnden vid uppbådet att du tänker söka till Värnpliktsmusikkåren i kontingent 1/2025. Därefter kommer du att beordras till en tjänstgöringsplats för kontingent 1/2025 som ett reservalternativ, ifall du inte blir vald till Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår. Kvinnor bör kontakta sin egen regionalbyrå med frågor som gäller hur man söker till Värnpliktsmusikkåren.

Fyll i och skicka in en separat ansökan före slutet av december (senast 31.12.). Du hittar den här.

Urvalsproven hålls i april vid Pansarbrigaden i Parolannummi. Vid urvalsprovet gör man ett spelprov (ett stycke som man väljer själv och nämndens prima vista -stycke) med sina huvud- och biinstrument. Vid urvalsproven används inga ackompanjemang eller bakgrundsinspelningar.

Kallelse till urvalsproven skickas till alla sökande i mars. Besked om antagande till Värnpliktsmusikkåren skickas per post i maj, efter urvalsproven.

Mera information om ansökningsprocessen och tjänstgöringen hittar du på värnpliktsmusikkårens webbplats och Tommi Suutarinen (p. 0299 442 615).

´