Hoppa till innehåll

Lediga arbetsplatser

Ansökning till ledigförklarade tjänster vid militärmusikkårerna

 • Tjänsterna kan sökas av finsk medborgare, som genomfört militärtjänsten eller frivillig militärtjänst för kvinnor
 • för militärmusiker i underofficerstjänster krävs andra gradens avhandling
 • de som utnämns till kapellmästare är specialofficerare
 • Ledigförklarade tjänster meddelas på webbplatsen valtiolle.fi
 • ifylld ansökningsblankett bör skickas inom loppet för ansökningstidens utgång
 • Inträdesproven anordnas i musikkårens utrymmen och det innefattar:
  spelprov
  De som framgångsrikt har slutfört spelprovet kommer att uppmanas att utföra: 
  intervju
  psykologisk lämplighetsbedömning
  Coopers löptest

   Militärmusiker i linje
´