Hoppa till innehåll

Militärmusikens historiska årtal

Utgivningsdatum 21.6.2022 9.13

Under loppet av sin färgsprakande historia har militärmusikkårerna uppträtt i en upp till 250 musiker stark sammansättning och många gånger rest iväg för att uppträda utomlands.

Den finländska militärmusikens rötter sträcker sig tillbaka ända till 1819, då tre musikanter värvades till Helsingfors Undervisningsbataljon i Parola den första april. I slutet av samma år blev Josef Thaddeus Tvarjansky den första kapellmästaren för musikkåren som då var 12 man stark. 1824 hade musikkåren vuxit till sig och hade 33 musiker. Musikkåren flyttade från Parola till Helsingfors.

1829 Finska Undervisningsskarpskyttebataljonen bytte namn till Livgardets Finska Skarpskyttebataljon. Även musikkåren får rangen "unga gardet". Truppförbandet och därmed även musikkåren börjar kallas för Finska Gardet. Från och med detta år började Finska Gardet tillbringa somrarna i S:t Petersburg, främst på läger i Krasnoje Selo.

Under åren 1831–1832 deltog Finska Gardet och därmed även musikkåren i att kväsa upproret i Polen. Då musikkåren åkte iväg till Polen bestod den utöver kapellmästaren av 32 musiker, 9 trumslagare, 9 hornblåsare och en tamburmajor.

1837 Nikolaj I skänkte i Krasnoje Selo en marsch, känd som Gardets Paradmarsch, åt Kung Vilhelm III av Preussen. Numera är marschen känd under namnet Finsk marsch. Fältväbel Erik Erikson vid Gardets musikkår erhöll i juli ett guldur av kejsaren.

 

1848 Finska Gardets musikkår deltog på Floradagen i uruppförandet av Vårt land och 1849 deltog musikkåren tillsammans med Finska Gardet i att kväsa upproret i Ungern. 

27.8.1861 utfärdades en förordning om sammansättningen av Livgardets Finska Skarpskyttebataljons musikkår som då för första gången officiellt var en ren mässingsorkester. Musikkårens fastställda styrka var 1 kapellmästare, 34 musiker, 12 musikelever, 1 bataljonshornblåsare och 20 kompanihornblåsare.

22.8.1874 återvände Gardet till Helsingfors från lägret i Krasnoje Selo där kejsaren lovordat musikkåren för dess måltidsmusik. I september samma år fick Gardets musikkår sin första Finlandsfödda kapellmästare, Adolf Leander.

24.11.1880 utfärdades en kejserlig proklamation, ur vilken framgick Finska Gardets musikkårs besättning och fastställda styrka. År 1968 antogs det här datumet som garnisonsmusikkårernas gemensamma årsdag.
 

1890 Finska Dragonregementets musikkår etableras i Villmanstrand, men läggs ner redan år 1901 tillsammans med regementet.

Oktober-november 1891. Under ledning av kapellmästare Adolf Leander hölls jättekonserter i brandkårshuset i Helsingfors och i Gardets manege, där så många som 250 musiker spelade tillsammans. Konserterna hade beordrats av befälhavaren för finska armén och de hölls till förmån för dem som led av hungersnöd i Ryssland.

1904 Finska Gardets musikkår spelade i Helsingfors som första finländska blåsorkester in en grammofonskiva under ledning av kapellmästare Albin Lindholm.

1901 Gardets musikkårs kapellmästare Alexei Apostol grundade Helsingfors Hornorkester som bestod av musiker från Gardet och den tidigare Nylands Bataljon. Då Livgardets 3. Finska Skarpskyttebataljon lades ned 1905 och med den även musikkåren, flyttade många musiker över till Helsingfors Hornorkester som även hade notsamlingar och instrument från Finska Gardets musikkår till sitt förfogande.

I april 1918 spelade Helsingfors Hornorkester vid Jägarbrigadens evenemang och hjältebegravningar. I och med att Helsingfors Hornorkester stod för musiken då Finlands fana hissades på Sveaborg den 12.4 och i början av juni, bestående av 29 musiker, uppträdde vid överlåtelsen av Vasa Kompani blev den därmed Vita Gardets Regementes musikkår. Regementet köpte instrument och annan utrustning av Helsingfors Hornorkester. I augusti bytte regementet namn till Vita Gardets Regemente.

1919 etablerades Marinbataljonens musikkår, och vid dess första framträdande den 1.5.1919 var självaste riksföreståndaren Mannerheim närvarande. Efter många turer och namnbyten fick musikkåren 1990 sitt nuvarande namn Flottans musikkår.

1919 bytte Vita Gardets Regemente namn till Finlands Vita Garde och Apostol utnämndes att vid sidan av sin ordinarie tjänst fungera som överkapellmästare för Armén, fram till dess att Johan Leonard (Lenni) Linnala 1924 utnämndes till Vita Gardets kapellmästare.

1921 i samband med sammanslagningen av Nylands dragonregemente och Tavastlands ryttarregemente etablerades Kavalleribrigadens musikkår. Från och med år 1990 har musikkåren fungerat under namnet Dragonmusikkåren.

 

1940 bytte Finlands Vita Gardes musikkår namn till Helsingfors Garnisons musikkår och i början av 1952 till Helsingfors Garnisons musikkår I och mot slutet av året hade namnet Helsingfors Garnisonsmusikkår etablerat sig för musikkåren som var en fristående enhet underställd Helsingfors militärdistrikt.

Under krigen utgjordes största delen av militärmusikkårernas tjänstgöring av att spela vid begravningarna av stupade hjältar, ibland flera gånger om dagen. Musikkårerna deltog även i fältgudstjänster och försvarsfester och bidrog till att hålla modet uppe och stärka försvarsviljan hos både trupperna och civilbefolkningen.

 

1964 utnämndes Arvo Uro till försvarsmaktens överkapellmästare och tog vid sidan av sin ordinarie tjänst över ledningen för Helsingfors Garnisonsmusikkår samt Försvarsmaktens Musikelevskola som hörde till denna. 1967 valdes Arvo Kuikka till överkapellmästare och övertog då samma uppgifter.

1.9.1969 Lapplands militärmusikkår etablerades under namnet Rovaniemi garnisonsmusikkår.

1977 etablerades Luonetjärvi garnisonsmusikkår. Musikkåren bytte 1990 namn till Flygvapnets musikkår och den är numera Finlands enda musikkår som har specialiserat sig på underhållsmusik och rytmisk musik. Samma år särskildes uppgifterna som överkapellmästare och chef för musikkåren från varandra och Teuvo Laine utnämndes till chef för musikkåren.

 

1984 Esko Juuri utnämndes till chef för Helsingfors Garnisonsmusikkår. Musikskolan blev en militär läroinrättning, Militärmusikskolan, underställd Huvudstabens kommandochef.

1990 Helsingfors Garnisonsmusikkår blev en grundenhet underställd Gardesbataljonen och fick namnet Gardets musikkår. Samma år etablerades Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår som en grundenhet vid Kymmene luftvärnsregemente. Från och med början av 2015 har musikkåren fungerat vid Pansarbrigaden.

Hösten 1993 arrangerades Försvarsmaktens första Tattooturné. Evenemanget var det första i sitt slag och för dess innehåll ansvarade kapellmästaren vid Gardets musikkår, Raine Ampuja.

 

2008 Elias Seppälä utnämndes till Försvarsmaktens överkapellmästare.

2014 i samband med Försvarsmaktsreformen lades Kajanalands militärmusikkår, Karelens militärmusikkår, Österbottens militärmusikkår, Pohja militärmusikkår, Satakunta militärmusikkår och Savolax militärmusikkår samt Pansarmusikkåren och Försvarsmaktens militärmusikskola ned. Försvarsmaktens nuvarande musikkårer är Flygvapnets musikkår, Gardets musikkår, Flottans musikkår, Dragonmusikkåren och Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår.

2015 Jyrki Koskinen utnämndes till överkapellmästare och Pasi-Heikki Mikkola till chefskapellmästare för Gardets musikkår (titeln ändrades från chef till chefskapellmästare år 2014).

´