Hoppa till innehåll

UNDERVISNINGSMATERIAL / INSTRUKTIONER FÖR LÄRARE

Undervisningsmaterialet består av två delar: 

1. Omfattande bakgrundsmaterial, 35 sidor 
2. Färdig modell för lektioner, PowerPoint-presentation

Presentationen innehåller åtta uppgifter som bygger på informationssökning och en Kahoot-uppgift som fungerar som repetition och testar inlärningen. Uppgifterna som bygger på informationssökning är formulerade så att de lämpar sig för flera olika ämnen. Utöver historia tangerar de även bl.a. geografi, samhällslära, religion, idrott och bildkonst.

Undervisningsmaterialet är planerat så att det kan anpassas för antingen 45 eller 75 minuters lektioner. Att gå igenom hela undervisningsmaterialet och dess uppgifter tar tre 45 minuters lektioner eller två 75 minuters lektioner. Genom att lämna bort uppgifter kan materialet anpassas till en 45 eller 75 minuters lektion.

Alla uppgifter bygger på informationssökning. För att kunna göra dem behöver eleven antingen en egen mobiltelefon eller en surfplatta från skolan. Också för Kahoot-uppgiften behöver eleven en egen mobiltelefon eller en surfplatta från skolan. Kahooten omfattar åtta frågor, en för varje underverk och en allmän fråga.

Läraren kan använda bakgrundsmaterialet för att bekanta sig med ämnet och lära sig mer innan lektionen. Materialet har samlats ihop och sammanställts just med tanke på produktionen Marschen till de sju underverken. Många olika källor har använts för att sammanställa materialet och något liknande informationspaket finns inte tillgängligt någon annanstans. Bakgrundsmaterialet är således ett värdefullt informationspaket. Det lönar sig att använda det.

Bakgrundsmaterialet kombinerar information från olika källor. Det är också viktigt att beakta att historisk information förändras i och med att ny forskning görs. Om eleverna letar information på internet kan de stöta på ensidiga påståenden där bara en syn på saken framställs i form av en slutgiltig sanning. I verkligheten finns det många motsägelsefulla påståenden och tolkningar gällande underverken. Vi känner inte till en absolut sanning om många historiska händelser, utan vi måste alltid utgå från den forskningsinformation som finns just nu. Detta är dock inte en svaghet utan en tillgång som vi kan dra nytta av för att lära ungdomarna bl.a. källkritik, medie- och informationskunnighet samt att tänka själva.

Läraren kan, om han eller hon vill, planera en egen lektion med hjälp av det bakgrundsmaterial som här erbjuds. Vi lärare är sakkunniga inom vårt eget område och de bästa lektionerna är ofta de som vi själva sammanställer för att passa vår personlighet. Klassen kan till exempel delas in i sju grupper så att varje grupp får tillgång till bakgrundsmaterialet i det här undervisningsmaterialet och som uppgift att jobba med ett av de sju underverken. Eleverna kan då få som uppgift att göra en presentation om ett av underverken. Presentationen kan vara antingen muntlig eller skriftlig. Eftersom vårt arbete ofta är väldigt stressigt och hektiskt kan det dock ibland vara lättare att ta till ett färdigt material, sammanställt av en kollega. Därför innehåller undervisningsmaterialet också en färdig PowerPoint-presentation med uppgifter.

PowerPoint-lektionerna har gjorts så enkla som möjligt till sin struktur. De börjar med en introduktion som handlar om processen med att välja ut underverken och de moderna sju underverken. Därefter går man igenom antikens sju underverk, ett i sänder. På den första dian presenteras ”tekniska data” om underverket och därefter närmare beskrivning och bilder. Underverken presenteras i tidsordning. Det äldsta och enda kvarvarande underverket (Cheopspyramiden) behandlas mer ingående, och de andra lite kortare. Varje del avslutas med en uppgift för informationssökning om underverket. Undervisningspaketet avslutas med en Kahoot-uppgift. Också den följer samma tidsordning som själva presentationen, men detta lönar det sig inte att berätta för eleverna i förväg.

Givande historielektioner!

Jag tar gärna emot feedback, kommentarer och frågor:

[email protected]

 

Undervisningsmaterialet finns endast på finska och går att ladda ner från sidans finskspråkiga version.

´