Provspelning för biträdande slagverks- och blåsmusiker i höst!

Behöver du erfarenhet av ett provspelningsevenemang? Vill du få respons av yrkesmusiker?

Försvarsmakten, Konstuniversitetet Sibelius-Akademi och Helsingfors konservatorium anordnar i samarbete i höst ett provspelningstillfälle för musikstuderande för slagverk och blåsinstrument

Provspelningstillfället anordnas  fredag 13.9.2019 från kl. 8.30 med ett infotillfälle öppet för alla i auditoriet i T-huset. Deltagarna i provspelningen har möjlighet att öva dagen innan tillsammans med en ackompanjerande pianist. Provspelningen innefattar förutom ett obligatoriskt musikstycke ett orkesteruppdrag, som skickas till deltagarna tre veckor före provspelningen. Provspelningsnämnden består av musiker från Gardets musikkår och de ger en kort skriftlig respons till alla deltagare.

De som klarar provet antecknas på en lista, som med personens tillstånd skickas också till andra yrkesmusikkårer. Deltagarna i provspelningen får under dagen information vid ett allmänt infotillfälle om musikkårernas verksamhet, deras musikaliska nivå och mångsidiga arbetsbeskrivning.  Biträdande musiker behövs vid sidan om Gardets musikkår också regelbundet vid Flottans musikkår, Dragonmusikkåren samt vid Lapplands militärmusikkår.

Man kan bekanta sig med Gardets musikkår verksamhet i samband med de öppna övningsevenemangen i anslutning till Tölö-seriens konserter i början av oktober, där man har möjlighet att följa med orkesterns arbete.

Anmälning senast 15.8.2019 på adressen: bit.ly/avustajakoesoitto

De som anmält sig får noggrannare anvisningar via epost i samband med skickandet av orkesteruppgifterna angående ackompanjatörer, övningsmöjligheterna och om dagens program.

PROVSPELNINGSMUSIKSTYCKENA:

 • flöjt: W.A. Mozart: Konsert för  flöjt i G, 1. delen utan kadenser och A. Vivaldi: Konsert för piccolo i C, 2. delen
 • oboe: W.A. Mozart: Oboe Concerto in C major, del I och II
 • klarinett: W. A. Mozart: Klarinettikonsert A-dur KV 622, 1. delen
 • fagott: W. A. Mozart: Konsert B-dur, KV 191, 1. och 2. delen utan kadenser
 • saxofoni: A. Glazunov: Saxophone concerto Eb-dur op.109
 • trumpet: J. Haydn: Trumpetkonsert 1. delen utan kadenser
 • valthorn: H.Neuling: Bagatelle
 • basun: F. David: Concertino, op. 4 (I och II delen)
 • (basbasun: Lebedev: Concerto in one movement)
 • baryton: A. Guilmant: Morceau Symphonique Op. 88
 • tuba: R. Vaughan Williams: Concerto for tuba and orchestra
 • slagverk: lilla trumman: B. Lylloff: Århus Etude nr. 9, pukor: N. Woud: Etydi nr. 19, marimba: G. Stout: Two Mexican Dances (2. delen)