Hoppa till innehåll

Kapellmästare

Chefskapellmästare

Musikkommendörkapten Juha Ketola

Musikkommendörkapten Juha Ketola studerade till kapellmästare vid Militärmusikskolan i Lahtis och vid Sibelius-Akademin 1998-2000. Som hans lärare fungerade Kalervo Kulmala, Pertti Pekkanen och Atso Almila.

Ketolas eget instrument är trumpet, och han utexaminerades till lärare i trumpetspel år 1994. Två år senare, 1996, avlade han en påbyggnadsexamen. Som biämne studerade han sång och han har uppträtt som sångsolist tillsammans med många olika orkestrar.

1990-2002 tjänstgjorde Juha Ketola som stämledare för trumpet vid Flottans musikkår. Under årens lopp har han även stiftat bekantskap med olika typer av estrader då han bland annat deltagit i musikalproduktioner vid Åbo Svenska Teater och Åbo Stadsteater samt uppträtt på otaliga stora festivaler runt om i Finland.

Tidigare har Ketola fungerat som chef och kapellmästare för Kajanalands militärmusikkår under åren 2003-2006, som chef och kapellmästare för Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår under åren 2006-2015, som chef för Lapplands militärmusikkår under åren 2015-2017 och som chefskapellmästare för Flygvapnets musikkår under åren 2017-2020.

Kapellmästare

Musikkaptenlöjtnant Tero Haikala

Tero Haikala utexaminerades som klarinettpedagog från Tammerfors konservatorium 2002, som YH-musiker från Birkalands yrkeshögskola 2005 och som blåsorkesterkapellmästare från Sibelius-Akademin 2011. Han har också avlagt kapellmästarkurser under ledning av bl.a. Jorma Panula, Kari Tikka och Pertti Pekkanen.

Tero Haikala fungerade som kapellmästare för Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår under åren 2011-2017. Haikala utvecklade och förnyade militärtjänstgöringens musikaliska innehåll genom att etablera omfattande konsertturnéer som bygger på olika musikstilar och genom att ta fram en ny studieplan för underofficerskursen med tonvikt på musik. Från och med år 2018 tjänstgjorde han som kapellmästare för Lapplands militärmusikkår. I början av februari 2020 inledde han sitt arbete som kapellmästare för Flottans musikkår.

Haikala är en efterfrågad utbildare i hela Finland. Han har hållit föreläsningar, arrangerat kapellmästarutbildning, dirigerat olika orkestrar samt fungerat som lärare och kapellmästare vid olika evenemang. 
 

´