Kapellmästare

Chefskapellmästare

Musikkommendörkapten Petri Junna

I september 2015 blev Petri Junna chefskapellmästare för Flottans musikkår. Junnas kapellmästarstudier omfattar Militärmusikskolan och Sibelius-Akademin, varifrån han utexaminerades år 2000. Hans lärare har varit Kalervo Kulmala, Pertti Pekkanen, Atso Almila och Jorma Panula. Under hans karriär har Junna erfarenheter av Beväringsmusikkåren, Pohja militärmusikkår, Karelens militärmusikkår och Dragonmusikkåren både som kapellmästare och chef. Utöver sina egna orkestrar har han också dirigerat andra militärmusikkårer, Oulu Sinfonia och Joensuu stadsorkester. Vid sidan om sin huvudsyssla har Junna utbildat flera inhemska blåsarorkestrar och verkat som kapellmästare och lärare på musikläger och tillställningar. Petri Junna är även känd som blåsmusikarrangör av bl.a. Einar Englunds orkesterserie Den vita renen och Mozarts Requiem för solister, kör och blåsorkester. Som grund till dirigerandet ligger en karriär som trombonist i Nylands militärmusikkår, Gardets musikkår och Lojo stadsorkester.

 

Kapellmästare

Musikkommendörkapten Jarkko Aaltonen

Jarkko Aaltonen inledde sina musikstudier som 6-åring med orgelspel vid Egentliga finlands musikinstitut. Åren 1991–1995 studerade han i Militärmusikskolan vid Häme regemente. Han har även studerat klarinett vid Päijänne-Tavastland konservatorium och Åbo konstakademi. Han fungerade som konsertmästare vid Flottans musikkår åren 2000–2005 och inledde därefter sina studier i blåsorkesterledning vid Sibelius-Akademin, varifrån han utexaminerades år 2010 som musikmagister.

Aaltonen har varit konstnärlig ledare för Akademiska blåsorkestern och kapellmästare för Helsingfors saxofonorkester. År 2011 blev han chef för Savolax militärmusikkår, var konsertverksamheten omfattade Big band, stråkorkester och symfonisk blåsorkester. Han blev chef för Försvarsmaktens beväringsmusikkår år 2013 och i september 2015 återvände han till Flottans musikkår som kapellmästare.