Kapellmästare

Chefskapellmästare

Ville Paakkunainen

Musikkapten Ville Paakkunainen

Ville Paakkunainen (f. 1978) tillträdde som kapellmästare för Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår den 1.2.2017. Före det fungerade han som kapellmästare för Gardets musikkår, Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår och chef för Militärmusikskolans kursavdelning.

Paakkunainen utexaminerades hösten 2007 till musikmagister från Sibelius-Akademin med blåsorkesterledning som huvudämne. Som hans lärare vid Sibelius-Akademin fungerade bland andra Kalervo Kulmala, Pertti Pekkanen, Kari Tikka och Atso Almila.

Paakkunainen har också fungerat som kapellmästare för bl.a. följande orkestrar Akateeminen puhallinorkesteri (blåsorkester), Lahden Sinfoninen puhallinorkesteri (symfonisk blåsorkester) samt Tampereen Konservatorion orkesteri. Han har även undervisat i orkesterledning vid Militärmusikskolan och på många sommarläger.

 

Kapellmästare

 

Musikpremiärlöjtnant Juhani Valtasalmi