Hoppa till innehåll

Kapellmästare

 

Chefskapellmästare

Musikmajor Ville Paakkunainen

 

Ville Paakkunainen (f. 1978) utexaminerades hösten 2007 till musikmagister från Sibelius-Akademin med blåsorkesterledning som huvudämne. Som hans lärare vid Sibelius-Akademin fungerade bland andra Kalervo Kulmala, Pertti Pekkanen, Kari Tikka och Atso Almila.

Paakkunainen har också fungerat som kapellmästare för bl.a. följande orkestrar Akateeminen puhallinorkesteri (blåsorkester), Lahden Sinfoninen puhallinorkesteri (symfonisk blåsorkester) samt Tampereen Konservatorion orkesteri. Han har även undervisat i orkesterledning vid Militärmusikskolan och på många sommarläger.

Paakkunainen var kapellmästare för Försvarsmaktens beväringsmusikkår och kursledare för Militärmusikskolan åren 2008-2011, varefter han blev kapellmästare för Gardets musikkår 2011. Åren 2017-2020 var han chefskapellmästare för Beväringsmusikkåren och från och med 2021 chefkapellmästare för Lapplands militärmusikkår.

Ville Paakkunainen blev chefskapellmästare för Flygvapnets musikkår 1.12.2023

 

Kapellmästare Kapten Mikko Tourunen

Tourunen inledde sin musikaliska bana som sexåring med pianolektioner. Lite senare började han också spela klarinett som år 1989 blev hans huvudinstrument vid Militärmusikskolan. Efter examen för militärmusiker fortsatte han sina musikstudier vid Päijät-Hämeen konservatorio och Keski-Suomen konservatorio varifrån han utexaminerades till musikpedagog 2001.

Tourunen har tjänstgjort vid Flygvapnets musikkår sedan 1994 och under årens lopp har han bytt sitt huvudinstrument till saxofon. Sina kapellmästarstudier har Tourunen avlagt på olika kurser med bland andra Kalervo Kulmala och Juha Törmä som lärare.

Vid sidan av sin ordinarie tjänst har Tourunen i många års tid också fungerat som teatermusiker och lärare vid olika musikinstitut.

Han har fungerat som Flygvapnets musikkårs biträdande kapellmästare sedan 2018 och som vicechef för musikkåren sedan 1.1.2023.

 

Biträdande kapellmästare Fältväbel Jussi Kosonen

Kosonen inledde sina musikstudier med pianolektioner i Villmanstrand som 6-åring. Senare bytte han huvudinstrument till basun.

Efter beväringstjänstgöringen inledde Kosonen 2001 sina yrkesstudier vid Helsingfors Pop & Jazz konservatorium och några år senare vid Stadia i Helsingfors (Metropolia YH). Därifrån utexaminerades han år 2009 med basun som sitt huvudinstrument och basbasun som andra instrument.

Kosonen trädde i tjänst som stämledare vid Flygvapnets musikkår år 2008 och övergick till uppgiften som solist år 2021. Vid sidan om sin tjänst har även fungerat som freelancemusiker på deltid, både i Finland och utomlands (i allt från pop-/rockband till teater- och symfoniorkestrar) och som lärare för basun vid flera olika läroanstalter, senast vid yrkeshögskolan i Jyväskylä (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK) åren 2015–2019.

År 2023 utexaminerades han till Försvarsmaktens marschkapellmästare (drum major).

Han tillträdde som biträdande kapellmästare vid Flygvapnets musikkår den 2023.

 

´