Hoppa till innehåll

Kapellmästare

Chefskapellmästare Jaakko Nurila

Innan han inledde sin karriär som militärkapellmästare fungerade Jaakko Nurila (f. 1969) som

musiker först vid Lapplands militärmusikkår och sedan vid Pohja militärmusikkår.
Jaakko Nurila är en av Finlands främsta saxofonister när det gäller klassisk musik. Nurila utexaminerades år 2006 med utmärkta vitsord till musikmagister från Sibelius-Akademin. Därförinnan hade han även avlagt examina vid konservatoriet i Lahtis och yrkeshögskolan i Uleåborg. Nurila har otaliga gånger uppträtt som solist tillsammans med såväl Finlands militärmusikkårer som olika stadsorkestrar. 
I och med hans yrkesstudier inom militärmusik kom Jaakkko Nurilas repertoar att omfatta även blåsorkesterledning och år 2008 kompletterade han sina studier genom att vid Sibelius-Akademin avlägga magisterexamen i blåsorkesterledning. 2009 tillträdde Jaakko Nurila som chef och kapellmästare för Pohja militärmusikkår. Han tillträdde som kapellmästare för Lapplands militärmusikkår den 1.1.2014.

 

 

 

 

 

 

 

Kapellmästare Mikko Tourunen

 

´