Hoppa till innehåll

Chefskapellmästare

Musikmajor Tomi Väisänen

Tomi Väisänen började strudera musik redan i unga år i musikklasser i Lahtis, där man tillämpade Kodaly-metoden. I samma veva började han också ta pianolektioner vid musikskolan Päijät-Hämeen konservatiorio. Musikstudierna förtsatte senare vid Flottans musikkår i Åbo, där han bytte huvudinstrument till oboe. Efter studierna fungerade han som stämledare för oboe vid Pohja militärmusikkår i Uleåborg och deltog i försvarsmaktens musikmästartävling där han placerade sig på första plats tre gånger i rad.

Väisänen utexaminerades till kapellmästare från Militärmusikskolans och Sibelius-Akademins militärkapellmästarkurs och fortsatte senare sina musikstudier för att till slut utexamineras som musikmagister från Sibelius-Akademin med blåsorkesterledning som huvudämne.

Tomi Väisänen har studerat körledning och han har fungerat som körledare för manskören Kajaanin mieslaulajat i åtta år. Han har gjort arrangemang för körer, blåsorkestrar och Big Band.

Som chef eller kapellmästare har Väisänen fungerat vid Kajanalands militärmusikkår, Lapplands militärmusikkår, Flygvapnets musikkår och Gardets musikkår. Han tillträdde som kapellmästare för Dragonmusikkåren den 1.1.2021.

´