Hoppa till innehåll

Chefskapellmästare

Riku Huhtasalo inledde sina musikstudier vid musikinstitutet i Kankaanpää med piano som sitt instrument. Senare byttes instrumentet till gitarr, i vilket han undervisades av Tuomas Hyytinen. Han spelade också dragspel. I det undervisades han av sin far, Matti Huhtasalo. Som 15-årig började Huhtasalo spela saxofon som huvudinstrument och undervisades då av Pertti Holttinen.

1983 inledde Huhtasalo sina yrkesinriktade musikstudier vid försvarsmaktens musikskola i Helsingfors med Pekka Savijoki som lärare. Riku Huhtasalo har fungerat som chef för Dragonmusikkåren sedan den 1.3.2013. Sina kapellmästarstudier avlade han mellan 1998 och 2000 vid Militärmusikskolan i Lahtis och vid Sibelius-Akademin med bl.a. Kalervo Kulmala, Jorma Panula, Pertti Pekkanen och Atso Almila som lärare.

Under sin karriär har Huhtasalo fungerat som musiker vid Villmanstrands garnisonsmusikkår/Dragonmusikkåren 1986-91, som musiker och biträdande kapellmästare vid Österbottens militärmusikkår 1991-2000 samt som chef för musikkåren vid Satakunta militärmusikkår 2000-2013.

Vid sidan av sin ordinarie tjänst har han även undervisat vid olika musikläroanstalter på sina stationeringsorter samt lett olika blåsorkestrar. Till exempel ledde Huhtasalo Raumo stads blåsorkester åren 2006-2010.
Huhtasalo har även komponerat och arrangerat musik för blåsorkester. Till exempel vann han år 2010 en i Villmanstrand arrangerad tävling i marschkomposition, vars avsikt var att hitta en egen marsch för Villmanstrands reservunderofficerare. Det vinnande bidraget hette Salpa-marssi.

Kapellmästare Tomi Väisänen

Tomi Väisänen började strudera musik redan i unga år i musikklasser i Lahtis, där man tillämpade Kodaly-metoden. I samma veva började han också ta pianolektioner vid musikskolan Päijät-Hämeen konservatiorio. Musikstudierna förtsatte senare vid Flottans musikkår i Åbo, där han bytte huvudinstrument till oboe. Efter studierna fungerade han som stämledare för oboe vid Pohja militärmusikkår i Uleåborg och deltog i försvarsmaktens musikmästartävling där han placerade sig på första plats tre gånger i rad.

Väisänen utexaminerades till kapellmästare från Militärmusikskolans och Sibelius-Akademins militärkapellmästarkurs och fortsatte senare sina musikstudier för att till slut utexamineras som musikmagister från Sibelius-Akademin med blåsorkesterledning som huvudämne.


Tomi Väisänen har studerat körledning och han har fungerat som körledare för manskören Kajaanin mieslaulajat i åtta år. Han har gjort arrangemang för körer, blåsorkestrar och Big Band.


Som chef eller kapellmästare har Väisänen fungerat vid Kajanalands militärmusikkår, Lapplands militärmusikkår, Flygvapnets musikkår och Gardets musikkår. Han tillträdde som kapellmästare för Dragonmusikkåren den 1.1.2021.