Hoppa till innehåll

Chefskapellmästare

Musikmajor Tero Haikala

Tero Haikala utexaminerades som klarinettpedagog från Tammerfors konservatorium 2002, som YH-musiker från Birkalands yrkeshögskola 2005 och som blåsorkesterkapellmästare från Sibelius-Akademin 2011. Han har också avlagt kapellmästarkurser under ledning av bl.a. Jorma Panula, Kari Tikka och Pertti Pekkanen.

Tero Haikala fungerade som kapellmästare för Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår under åren 2011-2017. Haikala utvecklade och förnyade militärtjänstgöringens musikaliska innehåll genom att etablera omfattande konsertturnéer som bygger på olika musikstilar och genom att ta fram en ny studieplan för underofficerskursen med tonvikt på musik. Från och med år 2018 tjänstgjorde han som kapellmästare för Lapplands militärmusikkår. I början av februari 2020 inledde han sitt arbete som kapellmästare för Flottans musikkår.

Haikala är en efterfrågad utbildare i hela Finland. Han har hållit föreläsningar, arrangerat kapellmästarutbildning, dirigerat olika orkestrar samt fungerat som lärare och kapellmästare vid olika evenemang. 

 

 

 

Kapellmästare

Musikpremiärlöjtnant Risto Sojakka

Risto Sojakka är en mångsidig musiker och kapellmästare. Han är utexaminerad från Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet och har kompletterat sina studier vid Stavangers universitet i Norge. Tidigare har han arbetat som kapellmästare för Försvarsmaktens beväringsorkester i Hattula.

Vid sidan av sitt tjänsteuppdrag fungerar Sojakka som gästande kapellmästare och utbildare för ungdomsorkestrar. På fritiden kan man träffa på honom i joggingspåret längs strandstråket i Villmanstrand, på skogsturer tillsammans med familjen eller i gång med surdegsbrödbak.  

´