Hoppa till innehåll

Uppsättningar

Till musikkårens uppgifter hör förutom att spela vid försvarsmaktens evenemang även att synligt och på ett innovativt sätt influera musikkulturen i Lappland där naturen, ursprungsfolkens folkmusik och etnoinslag utgör framträdande teman. En mångsidig och fördomsfri repertoar gör Lapplands militärmusikkår till en särpräglad och aktiv aktör i en kulturrik och interaktiv miljö.

Uppsättningar

´