Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny

Kontaktuppgifter 

Postadress

Jägarbrigaden / Lapplands miltärmusikkår
Someroharjuntie
96960 Rovaniemi
lapinsot[email protected]

Personliga kontaktuppgifter

Chefskapellmästare
Musikkaptain Ville Paakkunainen
tel. +358 (0)299 455 200
 

Biträdande kapellmästare
Premiärlöjtnant Pentti Ojala
tel. +358 (0)299 455 203
[email protected]

Fältväbel
Premiärlöjtnant Henri Haahti
tel. +358 (0)299 455 205
[email protected]

Informatör
Premiärlöjtnant Pasi Väisänen
[email protected]
tel. +358 (0)299 455 206


Kieli: englanti

Contact information

Postal address

Jaeger Brigade / Lapland Military Band 
Someroharjuntie
96960 Rovaniemi
[email protected]

Personal contact information

Senior Conductor
Major (Mus.) Jaakko Nurila
Tel. +358 (0)299 455 200
[email protected]

Deputy Conductor
Captain Kimmo Rantakeisu
Tel. +358 (0)299 455 202
[email protected]

Deputy Conductor
First Lieutnant Tuomo Leppilampi
Tel. +358 (0)299 455 204
[email protected]

Deputy Conductor
First Lieutnant  Pentti Ojala
Tel. +358 (0)299 455 203
[email protected]

Warrant Officer
First Lieutnant Henri Haahti
Tel. +358 (0)299 455 205
[email protected]

Public Information Officer
First Lieutnant  Pasi Väisänen
[email protected]
Tel. +358 (0)299 455 206