Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter 

Postadress

Jägarbrigaden / Lapplands miltärmusikkår
Someroharjuntie
96960 Rovaniemi
[email protected]

Personliga kontaktuppgifter

Chefskapellmästare
Musikmajör Ville Paakkunainen
tel. +358 (0)299 455 200

Biträdande kapellmästare
Captain Henri Haahti
tel. +358 (0)299 455 205
henri.haahti@mil.fi

Biträdande kapellmästare
Captain Tuomo Leppilampi
tel. +358 (0)299 455 202
tuomo.leppilampi@mil.fi

Biträdande kapellmästare
Överlöjtnant Jyrki Kuusirati
tel. +358 (0)299 455 202
jyrki.kuusirati@mil.fi

Fältväbel
Premiärlöjtnant Henri Haahti
tel. +358 (0)299 455 203
[email protected]

Informatör
Premiärlöjtnant Antti Näpänkangas
antti.napankangas@mil.fi
tel. +358 (0)299 455 206