Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny

Dragonmusikkåren

Dragonmusikkåren är en armémusikkår bestående av 34 musiker och har sin hemvist i Villmanstrand, i anknytning till Markstridsskolan. Dragonmusikkåren fyller 100 i år och uppträder främst i Östra Finland.

Fullsatta konsertsalar, nöjda åhörare och den stora allmänhetens stöd är faktorer som bär upp Dragonmusikkåren när den, värnande om kavalleristernas ärorika traditioner som sträcker sig tillbaka ända till 1600-talet, sätter av i full galopp mot musikaliska slagfält. Våra uppträdanden finner ni på Dragonmusikkårens konsertkalender och musikvideorna finns på Rakuunasoittokunta Youtube-kanal.

Musikkåren samarbetar aktivt och ger ofta konserter tillsammans med Villmanstrands stadsorkester. Bland övriga samarbetspartner kan t.ex. musikinstitutet i Villmanstrand, olika körer och regionens många församlingar nämnas.

Till musikkårens uppgift hör att ansvara för militärmusiken inom sitt område, vidareutveckla verksamheten och värna om militärmusikens traditioner. Dragonmusikkårens primära verksamhetsområde är Östra Finland; landskapen Södra Karelen, Kymmenedalen, Södra Savolax och Norra Karelen samt de av försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets enheter som verkar i dessa områden.

Utöver de evenemang som ordas av alla de truppförband som fungerar i regionen sysselsätter även veteran-, reservist- och försvarsorganisationer musikkåren. Musikkåren bjuder även på egna högklassiga konserter i regionen. När det gäller de egna konserterna samarbetar Dragonmusikkåren aktivt med församlingarna, stadsorkestern i Villmanstrand, musikinstitut, körer och olika blåsorkestrar.

Musikmajor Riku Huhtasalo fungerar som musikkårens chefskapellmästare.

Välkommen på Dragonmusikkårens konserter!

Från de karelska nejderna ljuder tonerna!