Hoppa till innehåll

Dragonmusikkåren

 

 

Dragonmusikkåren är en 34 musiker stark symfonisk blåsorkester. Musikkåren har sin hemvist i samband med Markstridsskolan i Villmanstrand. Dragonmusikkåren uppträder främst i Östra Finland.


1921 etablerades Kavalleribrigaden i Villmanstrand och med den även en musikkår. Musikkåren har bytt namn otaliga gånger under årens lopp och från och med 1990 heter den Dragonmusikkåren.

Fullsatta konsertsalar, nöjda åhörare och den stora allmänhetens stöd är faktorer som bär upp arméns musikkår Dragonmusikkåren, när den, värnande om kavalleristernas ärorika traditioner som sträcker sig tillbaka ända till 1600-talet, sätter av i full galopp mot musikaliska slagfält. Uppträdanden finner du i Dragonmusikkårens konsertkalender.

Vår symfoniska blåsorkester består också av mindre sammansättningar, bland annat Jägarkvintetten och Dragonseptetten. Mer information om dessa smågrupper finner du på webbsidans meny. På Dragonmusikkårens Youtube-kanal kan du njuta av våra musikvideor. 

Till musikkårens uppgift hör att ansvara för militärmusiken inom sitt område, vidareutveckla verksamheten och värna om militärmusikens traditioner. Dragonmusikkårens primära verksamhetsområde är Östra Finland; landskapen Södra Karelen, Kymmenedalen, Södra Savolax och Norra Karelen samt de av försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets enheter som verkar i dessa områden.

Utöver de evenemang som ordas av alla de truppförband som fungerar i regionen sysselsätter även veteran-, reservist- och försvarsorganisationer musikkåren. Musikkåren bjuder även på egna högklassiga konserter i regionen. När det gäller de egna konserterna samarbetar Dragonmusikkåren aktivt med församlingarna, stadsorkestern i Villmanstrand, musikinstitut, körer och olika blåsorkestrar.

Musikmajor Tero Haikala fungerar som musikkårens chefskapellmästare och musikpremierlöjtnant Risto Sojakka som kapellmästare.

Från de karelska nejderna ljuder tonerna!

´