Hoppa till innehåll

Ungdomlig kraft!

Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår

Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår är en av Försvarsmaktens representationsmusikkårer. Den bildas varje år av årskullens ca 90 mest begåvade musiker då dessa genomför sin militärtjänstgöring.

Värnpliktsmusikkårens konsertkalender fylls årligen av drygt hundra evenemang, allt från internationella tattootillställningar till traditionsenliga förbimarscher och från sommarturnén till egna stora konsertturnéer.

Värnpliktsmusikkåren grundades i Fredrikshamn 1990. Eftersom Tavastlands regemente, som tidigare varit musikkårens hemvist, lades ner i samband med försvarsmaktsreformen fungerar nu Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår, sedan början av det här året, vid ett nytt truppförband, Pansarbrigaden i Hattula.

Nu har musikkåren bättre verksamhetsförutsättningar än någonsin tidigare - nya, mångsidiga utrymmen och en personal av världsklass garanterar lysande prestationer såväl i nuläget som under kommande år och årtionden.

Vid värnpliktsmusikkåren tjänstgör blås- och stråkmusiker samt slagverkare och musiker som spelar i band med lätt musik. Vid värnpliktsmusikkåren tjänstgör även medieproffs och yrkesfolk inom press och information samt ljud- och ljustekniker.

´