Militärmusiken tillhör alla!

År 2019 har den finländska militärmusiken ljudit redan i 200 år. Under jubileumsåret fyller Gardets musikkår 200 år, Flottans musikkår 100 år och Lapplands militärmusikkår 50 år. Kommande konserter och evenemang hittar du i vår konsertkalender.

Militärmusikkårerna är de enda professionella blåsorkestrarna i Finland. Militärmusikkåren bildadedes av mindre blåssammansättningar till en musikkår år 1819, då den första finländska militärmusikkåren upprättades i Parola. Helsingfors undervisningsbataljon musikkår lyder idag under namnet Gardets musikkår. Flottan fick under eget namn sin musikkår år 1919 och Lapplands militärmusikkår upprättades för sin del år 1969 som Rovaniemi garnisonsmusikkår. Musikkårerna uppträder förutom vid försvarsmaktens egna evenemang även på internationella festivaler för figurativa marscher, konserter med symfonisk blåsmusik samt underhållande turnéer. De många mindre ensemblerna bidrar i sin tur med sina framträdanden till att nå ut till finländare i alla åldrar.

De totalt ca 180 militärmusikerna vid de fem yrkesorkestrarna och Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår har som uppgift att förverkliga den finländska militärmusiken. I sitt arbete värnar de om traditioner och bjuder åhörarna på friska fläktar inom såväl klassisk som lätt blåsmusik.

Försvarsmaktens musikkårer ger konserter runt om i Finland och uppträder också utomlands. Varje år uppträder musikkårerna fler än 1000 gånger. Musikkårerna är mångsidiga och flexibla och uppträder i många olika sammansättningar i enlighet med arrangörernas önskemål. Framträdandena varierar från traditionsenliga vaktparader och imponerande internationella festivaler för figurativa marscher till storslagna konserter med symfonisk blåsmusik, mästerliga kammarmusikkonserter och underhållande showframträdanden.

Hjärtligt välkommen till våra evenemang och på våra konserter!

 

År 2019 är militärmusikens fest!

Militärmusik

År 2019 är militärmusikens fest!

Vår pojke -konserten turnerar Försvarsmaktens hundra år till ära, på tre orter: Lahtis, Tammerfors och Helsingfors

Försvarsmaktens musikaliska Sommarturné når sammanlagt 10 orter under juni månad.