Hyppää sisältöön

OPETUSPAKETTI / OPETTAJAN OHJE

 

Opetusmateriaali koostuu kahdesta osasta: 1. Laaja 31-sivuinen tausta-aineisto, 2. Valmis oppituntien pohja Power Point –esityksenä. Esitykseen sisältyy kahdeksan tiedonhakutehtävää sekä kertauksena toimiva ja opittua testaava kahoot-tietovisa. Tiedonhakutehtävät on suunniteltu niin, että ne soveltuvat moneen eri oppiaineeseen. Historian lisäksi tehtävät sivuavat mm. maantiedettä, yhteiskuntaoppia, uskontoa, liikuntaa ja kuvataidetta.

Opetusmateriaali on räätälöity niin, että sen voi sovittaa sekä 45 että 75 minuutin oppitunneiksi. Koko opetuspaketin läpikäynti kaikkine tehtävineen kestää kolme 45 minuutin oppituntia tai kaksi 75 minuutin oppituntia. Jättämällä tehtäviä pois opetustuokio saadaan sovitettua yhden 45 tai 75 minuutin oppitunnin mittaiseksi.

Kaikki tehtävät ovat tiedonhakutehtäviä. Niitä varten oppilas tarvitsee joko oman älypuhelimensa tai koulun tabletin. Samoin kahoot pelataan joko oppilaan omalla älypuhelimella tai koulun tabletilla. Kahootissa on kahdeksan kysymystä, yksi jokaisesta antiikin ihmeestä sekä yksi yleiskysymys.

Tausta-aineistoa opettaja voi käyttää oman asiantuntijuutensa kasvattamiseen tutustumalla siihen ennen oppitunnin pitämistä. Aineisto on kerätty ja rakennettu varta vasten Marssi seitsemään ihmeeseen –produktiota varten. Sen luomiseen on käytetty monipuolisesti eri lähteitä eikä vastaavaa tietopakettia ole saatavissa mistään muualta. Tausta-aineisto on siis arvokas tietopankki. Sitä kannattaa hyödyntää!

Tausta-aineisto on kerätty useista eri lähteistä. Kannattaa huomioida, että historiallinen tieto muuttuu jatkuvasti uuden tutkimuksen myötä. Jos oppilaat etsivät tietoa internetistä, he saattavat törmätä yksipuoleisiin väitteisiin, joissa kerrotaan vain yksi näkemys asiasta ikään kuin lopullisena totuutena. Todellisuudessa monista ihmeistä on olemassa keskenään ristiriitaisia väitteitä ja tulkintoja. Monista historian tapahtumista emme tiedä lopullista totuutta, vaan olemme aina sen hetkisen tutkimustiedon varassa. Tämä huomio ei kuitenkaan ole heikkous vaan voimavara – sen avulla voimme opettaa nuorille muun muassa lähdekriittisyyttä, monilukutaitoa ja itsenäistä ajattelua.

Omannäköisensä oppitunnin opettaja voi halutessaan suunnitella tässä tarjotun tausta-aineiston avulla. Me opettajat olemme oman alamme ammattilaisia, ja paras oppitunti syntyykin usein, kun sen tuottaa itse ja omaan persoonaansa sopivaksi. Luokan oppilaat voidaan esimerkiksi jakaa seitsemään ryhmään ja antaa kullekin ryhmälle aiheeksi yksi seitsemästä ihmeestä sekä oppimateriaaliksi tämän opetuspaketin mukana tuleva tausta-aineisto. Oppilaat voi tällöin ohjeistaa tekemään omasta aiheestaan esitys, joka voi olla joko suullinen tai kirjallinen työ. Koska meidän työmme on usein hyvin kiireistä ja hektistä, toisinaan on kuitenkin helpompi napata käyttöön kollegan valmistelema materiaali. Siksi tarjolla on myös valmis Power Point –muotoinen opetusmateriaalipaketti tehtävineen.

Power Point –oppituntien rakenne on mahdollisimman yksinkertainen. Aluksi on johdanto, joka käsittelee ihmeiden valintaprosessia sekä nykymaailman seitsemää ihmettä. Sitten kukin antiikin ihme käydään läpi yksi kerrallaan. Ensimmäisessä diassa esitetään ihmeen ”tekniset tiedot” ja seuraavissa lisätietoa sekä kuvitusta. Ihmeet esitellään aikajärjestyksessä. Vanhin ja ainoa edelleen olemassa oleva ihme (Kheopsin pyramidi) käsitellään laajemmin, muut ihmeet lyhyemmin. Jokaisen ihmeen lopuksi on siihen liittyvä tiedonhakutehtävä. Opetuspaketti päättyy kahoot-visaan. Sekin etenee ikäjärjestyksessä ihmeestä toiseen, mutta tätä ei kannata oppilaille etukäteen kertoa.

Antoisaa historiallista opetustuokiota!

Otan mielelläni vastaan palautetta, kommentteja ja kysymyksiä:

[email protected]
 

Opettajan ohje materiaalit

Julkaisuajankohta 10.8.2023 15.03

Opettajan ohje materiaalit

Antiikin seitsemän ihmettä powerpoint

´