Hyppää sisältöön

Sotilasmuusikon uralle

Sotilassoittokunnat ovat maamme ainoita kokopäiväisesti toimivia ammattipuhallinorkestereita. Uusia soittaja-aliupseereita rekrytoidaan säännöllisesti.

Soittokunta esiintymässä

Sotilassoittokunnissa avoinna olevat virat ilmoitetaan valtiolle.fi-sivustolla. Ennen soittaja-aliupseerin virkaanhakua varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus tulee olla suoritettuna. Edellä mainittu palvelus suositellaan suoritettavaksi Puolustusvoimien varusmiessoittokunnassa Panssariprikaatissa. Aliupseerien tehtävät edellyttävät aliupseerikurssin suorittamista. Aliupseerikurssin voi tarvittaessa suorittaa työn ohessa määräaikaisen virkasuhteen aikana. 

Hakijan tulee olla Suomen kansalainen, täyttää aliupseerin virkaan vaadittavat muut kelpoisuusehdot  (Laki puolustusvoimista 37§) ja tulla valituksi virkaan järjestettävän koesoiton perusteella.

Täydennyskoulutus

Puolustusvoimat antaa täydennyskoulutusta henkilöstölleen säännöllisesti osana työtehtäviä. Alkuvaiheessa soittaja-aliupseerin tehtävä täytetään määräaikaisena (5v), jonka aikana puolustusvoimat kouluttaa sotilasvirassa olevan aliupseerin vakituisen sotilasviran edellyttämällä sotilaskoulutuksella normaali- ja poikkeusolojen tehtäviin sekä sotilasmuusikon erityispiirteet huomioivalla täydennyskoulutuksella. Vakituisen viran saaminen edellyttää aliupseerin perustason opintojen suorittamista. 

Sotilasmuusikon työelämän eri vaiheessa on mahdollisuus kouluttautua vaativampiin tehtäviin sotilassoittokunnissa henkilökohtaisen suunnitelman ja puolustusvoimien tarpeen mukaisesti.

Sotilaskapellimestariksi

Sotilaskapellimestarin tehtävät sotilassoittokunnissa ovat erikoisupseerin virkoja. Sotilaskapellimestarin tehtäviin on mahdollisuus kouluttautua aliupseerina työn ohessa tai hakeutua suoraan vapaina oleviin virkoihin kelpoisuusehtojen täyttyessä.
Yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi sotilaskapellimestarin tehtävään määrättävällä on oltava reservinupseerin (vast.) koulutus sekä sotilaskapellimestarin tutkinto tai orkesterin- tai kuoronjohdon koulutusohjelman mukaisesti suoritettu musiikin maisterin tutkinto.

Tulevina vuosina avautuvat virat tästä.

 

´